Poptat ubytování
Zadejte prosím datum příjezdu.
Zadejte prosím datum odjezdu.
Zadejte prosím počet osob
Zadejte prosím počet osob
Vyplňte prosím svou e-mailovou adresu

 

Události, novinky

13. 1. 2017 Kaňkovský masopust
Všichni jste srdečně zváni do průvodu masek, který již tradičně bude zahájen v 09,30 hod. dne 4. února 2017 před bývalou radnici divadelní scénkou, která bude ukončena povolením starosty k zahájení masopustu.
2. 1. 2017 Kulturní kalendář 2017
Začátek roku si přímo žádá naplánovat dovolenou a cesty za poznáním. Prohlédněte si kulturní kalendář roku 2017 královského města Kutná Hora!
16. 12. 2016 Česká mše vánoční - Jakub Jan Ryba
Nejznámější česká vánoční mše, kterou v Chrámu sv. Barbory každé Vánoce navštíví stovky návštěvníků, bude uvedena 26. 12. 2016 od 15:30 hodin.

Další novinky

Cyklotrasy

Přímo v Kutné Hoře a jeho oklí je několik značených cyklotras, jeichž mapičky vám rádi poskytneme na hotelu nebo je možné je dostat v Informačním centru na Palackého náměstí v Sankturinovském domě, kde je i půjčovna kol.

Cyklotrasa městem Kutná Hora - 8,8 km dlouhá

Z Palackého náměstí v centru Kutné Hory jedeme po modré turistické značce přes Škvárovnu a Markovičky k Velkému rybníku. Dojedeme až do místa, kde se kříží červená a modrá značka a zde se vydáme po červené zpět na Kutnou Horu. Projíždíme romantickým údolím Vrchlice a cestou míjíme několik zajímavých míst, kterými jsou mlýny Šimákov, Cimburk, Spálený a Danemark, štola sv. Antonína Paduánského a kamenolom. Dojedeme až k rozcestí v Hutích  a za ním se vydáme přes most a napojíme se na tzv. Královskou cestu. Odtud máme krásný výhled na chrám sv. Barbory, Jezuitskou kolej, kostel sv. Jakuba a Vlašský dvůr. Cestu opět zakončíme na Palackého náměstí.

Cyklotrasa vinařská - 7km dlouhá

Cyklotrasa začíná a končí v historickém jádru města na Palackého náměstí, odtud směřujeme ulicí Na Sioně, Zvonařskou, Hloušeckou (křížení s komunikací Na Valech). Pokračujeme přes Seifertovy sady, ulicemi Kaňkovskou, Loreckou a odtud vyjíždíme z města směrem na Kaňk. Po 800m následuje odbočka vlevo na místní komunikaci k vinohradu Pod Sukovem. Projíždíme podél vinohradu, kde se napojujeme na komunikaci Kutná Hora – Grunta. Vracíme se Grunteckou podél vinohradu U všech svatých, kolem Seifertových sadů zpět do centra města.  

Cyklotrasa k rozhledně Vysoká - 20 km dlouhá

Centrum Kutné Hory – předměstí Vrchlice – Bylany – Mezholezy – Vysoká – Karlov – Tuchotice – Nová Lhota – Bylany – předměstí Vrchlice – centrum Kutné Hory

Z centra Kutné Hora (Palackého nám.) sjedeme po červené turistické značce na cyklotrasu č.1, která červenou turistickou lemuje až na předměstí Kutné Hory Vrchlice, kde na křižovatce se žlutou turistickou trasou trasa č.1 odbočuje doprava do Bylan. Pokračujeme dále po trase č.1 až na křížení s trasou č. 0111, kde na ni doprava odbočíme a pokračujeme přes Mezholezy až do Vysoké. Cestou si můžeme vyšlápnout na rozhlednu Vysoká a pokochat se výhledem. Ve vysoké odbočíme doleva a před Karlovem se opět napojíme na cyklotrasu č.1. Vydáme se doleva přes Tuchotice do Nové Lhoty, stále po trase č.1. kolem vodní nádrže Vrchlice přes Bylany, kde se vracíme do Kutné Hory již o známé trase (kopíruje červenou turistickou).

Cyklotrasa ke zřícenině hradu Sion - 25 km dlouhá

Park pod Vlašským dvorem – Královská cesta – Hutě – údolí Vrchlice – Velký rybník – Malešov – Roztěž – Polánka – Sion – Chlístovice – Maxovna - Malešov - Poličany – Vrchlice – centrum Kutné Hory

Tato středně-těžká cyklotrasa kopíruje červeně značenou turistickou trasu. Projedeme parkem pod Vlašským dvorem až k Vrchlici. Dále pokračujeme přes most a vzhůru přes železniční trať až se napojíme na tzv. „Královskou cestu“. Míjíme na skále vytesaný reliéf Jaroslava Vrchlického a odtud máme také krásný výhled na Vlašský dvůr, kostel sv. Jakuba, Jezuitskou kolej a chrám sv. Barbory. Po pěkné promenádní cestě dojedeme až k silnici. Přejedeme most a odbočíme vlevo na silničku vedoucí k rozcestí v Hutích. Romantické údolí Vrchlice nás kolem kamenolomu, štoly sv. Antonína Paduánského, mlýnu Dänemark, Spáleného mlýnu, mlýnu Cimburk a Šimákov dovede až k Velkému rybníku. Pokračujeme stále po červené trase mezi chatkami tyčícími se nad rybníkem. Chvíli jedeme po asfaltové komunikaci, ze které po několika stech metrech sjíždíme na zpevněnou pěšinu lemovanou z jedné strany potokem, z druhé chatami. Vystoupáme na polní cestu, po které dojedeme až do Malešova. V tomto úseku cesty je stoupání poměrně značné, ale na oplátku jsme na jeho vrcholu odměněni překrásným výhledem na Kutnou Horu. V Malešově odbočíme směrem na Roztěž. V této obci si můžeme, bohužel pouze zvenku, prohlédnout místní zámek, kde se mimo jiné natáčel seriál „Život na zámku“. Z Roztěže pokračujeme na Polánku a z Polánky dále na Sion. Ze Sionu se vydáme směrem na Chlístovice, odkud jedeme celou dobu již po asfaltových komunikacích značenou cyklotrasou č. 0096 do Malešova a odtud po cyklotrase č. 0106 přes Poličany do Kutné Hory.